Koncerter
- ingen lyd er forkert

Vokalapyk - interaktiv koncert for mennesker med funktionsnedsættelser:

  • Fri improvisation – en ordløs måde at kommunikere på.

  • Cathrine Lervig, ordløs sang

  • Thorbjørn Lervig, slagtøj

Koncertformen:
Vi har udviklet denne form for koncert, målrettet mennesker med funktionsnedsættelser, igennem de sidste 20 år. Vi erfarede at mennesker, der ikke har udviklet talesprog hvis primære sprog er stemmelyde, rytmer og bevægelser, umiddelbart interagerer sammen med os i vores form for improvisation uden ord. Det skyldes at begge former for kommunikation har rod i ”det medfødte musiske”.
I ”det medfødte musiske” omsættes følelser og sindsstemninger direkte til LYDE, RYTMER OG BEVÆGELSER. Det har vist sig, at vi er intuitivt enige med vores publikum om et musisk sprog og nogle spilleregler for en måde at interagere og kommunikere på i koncerterne. 

Vores motiv for at skabe disse koncerter er en kærlighed til denne gruppe mennesker. Med et ønske om at skabe meningsfulde fællesskaber med plads til at hver og en får mulighed for at lytte og byde ind på sin personlige måde. Vi ønsker også at inspirere personalet, og i vores koncert praksis er der masser af gode ideer og fifs at hente.

Vi skaber en scenografisk ramme for vores koncerter med et bagtæppe og opstilling af vores smukke instrumenter, så koncerten bliver en samlet sanseoplevelse.

Vores formål er at give borgerne en levende koncertoplevelse. Med mulighed for at LYTTE og mulighed for SELV AT DELTAGE. Vi har fokus på at styrke fællesskabet, både mellem borgerne og mellem borgere og personaler. Det sker ved at opleve noget meningsfuldt sammen med rod i ”det medfødte musiske”, som vi alle sammen er fælles om.

Vi forsøger at skabe stemninger hvor nysgerrighed, glæde og lyst til at deltage, opstår. Borgerne kan her opleve, at deres ofte overhørte musiske udtryksmåder (det er både stemmelyde, rytmer og bevægelser) får en vigtig plads i det fælles. En form for samvær uden ord hvor ikke to koncerter er ens, fordi vi tager udgangspunkt i det tilstedeværende publikum. 

Forventninger til personalet:
Som personale, der kender borgerne, kan I være med til at give borgerne en rigtig god oplevelse, ved at deltage på følgende måder:

  1. Når vi guider publikum til at LYTTE, hjælper I ved selv at LYTTE og nyde musikoplevelsen sammen med borgerne (som når I er til koncert med gode venner).

  2. Når vi efter en tid inviterer jer til at SYNGE EFTER OS, skal I endelig synge med. Når I synger med, flyttes fokus fra os på ”scenen” ud i hele fællesskabet og jeres medvirken inspirerer borgerne til at deltage. 

  3. Når vi DELER INSTRUMENTER UD, skal I selv spille med. Jeres energi vil smitte, og oplevelsen kan blive sjov og skøn og ligeværdig. Fra dette udgangspunkt støtter og guider i borgerne bedst. 

  4. I skal som udgangspunkt ikke tysse eller rette på borgerne. Hverken når de lytter, eller når de spiller med. 

Vi guider undervejs. Der er ingen forventninger om at personalet har musik-erfaringer. De skal blot have lyst til at deltage og på denne måde være med til at skabe den bedste oplevelse for borgerne. 

Se video fra koncert på Fabos i Odder.
Dette er fra koncertdelen hvor publikum synger og spiller med (det er en fest):

Praktisk om workshop koncerterne

Cathrine Lervig: Ordløs stemme.
- Master i kreativ musikformidling ved Syddansk Musikkonservatorium.

Thorbjørn Lervig: Perkussion og Slagtøj.
- Uddannet perkussionist og trommeslager ved Det Jyske Musikkonservatorium
- Studerer kandidatuddannelsen i Rytmisk komposition.
(Thorbjørn er min søn).

Hvornår har andre brugt os

Vi spiller ofte koncerter på dagtilbud og aktivitetscentre og i botilbud. Ofte betaler borgerne selv en billetpris for koncerten.

Der kan også være tale om sommerferieaktivitet på et bosted, for borgere der ikke tager på sommerferie eller ved fejring af særlige dage på institutionen. Et dagtilbud lånte selv en kirke til koncert for borgerne – anledningerne er utallige.

Det har andre skrevet om Vokalapyk - se artiklen  Socialpædagogen

Hør eksempler på musikken fra vores album Mandala på Spotify.