Koncerter
- ingen lyd er forkert

Vokalapyk er ordløs sang blandt andet for mennesker med funktionsnedsættelser. Improvisation og interaktion med publikum er en vigtig del af koncerterne.

Målet er at give borgerne en koncertoplevelse med fokus på sansemæssig, æstetisk oplevelse, der vækker medfødte musiske sider.

Vi forsøger med musikken at skabe stemninger der giver tryghed og vækker nysgerrighed, glæde og lyst til at lytte og deltage. Borgere kan her opleve, at deres ofte overhørte musiske udtryksmåder bliver hørt og set og svaret. Til disse koncerter er det ikke sjældent at borgere folder musiske sider ud som personalet ikke har oplevet før. Dette forstærkes når personalet er aktivt og medlevende sammen med borgerne.

Se video fra koncert på Fabos i Odder.
Dette er fra koncertdelen hvor publikum synger og spiller med (det er en fest):

Praktisk om workshop koncerterne

Cathrine Lervig: Ordløs stemme.
- Master i kreativ musikformidling ved Syddansk Musikkonservatorium.

Thorbjørn Lervig: Perkussion og Slagtøj.
- Uddannet perkussionist og trommeslager ved Det Jyske Musikkonservatorium
- Studerer kandidatuddannelsen i Rytmisk komposition.
(Thorbjørn er min søn).

Arrangementet er delt i to dele:

  1. Første del lytter publikum (Koncert)

  2. Anden del spiller publikum med (Workshop)

Med ordløs sang, rytme og improvisation åbner musikken for borgernes egne lyde, bevægelser og rytme – der bliver et helt centralt afsæt for musikken.

Koncerten kan være meget berigende for borgere og personale at opleve sammen. Der er inspiration at hente for personalet.

Da borgere og borgergrupper er meget forskellige varierer antallet af borgere til en koncert. Ofte er der 15-25 borgere til en koncert, nogle gange færre eller flere. Det afhænger af hvad man ønsker borgerne skal få ud af musik oplevelsen.

Jo færre borgere, jo mere plads får den enkelte borger til at lytte og deltage. Flere sammen kan blive en god fællesoplevelse.

Vi indstiller lydniveau efter publikum, fra stille meditativ musik til musik med rytmisk ”gang i den”.

Vi holder ofte 2 koncerter på samme sted for to forskellige grupper eller et eller to sæt for samme gruppe, alt efter hvad der passer bedst til situationen og borgergruppen, dette aftales med den enkelte institution.

Personaledeltagelse 

Personalet smitter borgerne positivt med deres medleven, fokus og opbakning. Da borgerne spiller med i en del af koncerten lægger vi op til at et passende antal personaler deltager så borgerne får den støtte de har brug for.

God ide med gentagelse: Disse borgere profiterer af gentagelse. På institutioner hvor vi kommer jævnligt udvikler koncerterne sig i takt med vores kendskab til borgerne således at den enkelte borgers personlige musiske udtryksmåder får plads og opmærksomhed. Disse sessions kan give et vigtigt bidrag til udvikling af kommunikation og samspil på institutionen, og dermed få stor betydning for borgernes trivsel og personlige udvikling.

Hvornår har andre brugt os

Vi spiller ofte koncerter på dagtilbud og aktivitetscentre og i botilbud. Ofte betaler borgerne selv en billetpris for koncerten.

Der kan også være tale om sommerferieaktivitet på et bosted, for borgere der ikke tager på sommerferie eller ved fejring af særlige dage på institutionen. Et dagtilbud lånte selv en kirke til koncert for borgerne – anledningerne er utallige.

Det har andre skrevet om Vokalapyk - se artiklen  Socialpædagogen

Hør eksempler på musikken:

Cathrine Lervig – Kongres for ånder fra den truede menneskenatur

Cathrine & Thorbjørn Lervig – Room of I