Kurser og foredrag

Praktisk teoretisk grundkursus for personale med Cahrine Lervig. Her får personalet værktøjer til musikalsk arbejde med borgere med funktionsnedsættelser.

Gennem praktiske øvelser med improvisation, åbnes til medfødte musiske redskaber vi alle sammen har i os. Denne introduktion kan give en meningsfuld AHA oplevelse for personalet. Fordi man her får indblik i hvordan borgerne har deres musiske kompetencer i spil som en grundfæstet del af deres personlige udtryk. Målet er større indsigt i borgernes musiske udtryksmåder og kompetencer og hvordan disse kan mødes.

Workshop for borgere og personale sammen

Der kan arrangeres workshop for borgere og personale sammen (for 12 borgere og 12 personaler). Personalet guides undervejs og alle deltager aktivt. Målet er større indsigt i borgernes musiske udtryksmåder og kompetencer og hvordan disse kan mødes. En god ide er at starte en workshop med et kursus for personaler som beskrevet ovenover.

Deltagerforudsætninger

Det kræver ikke musikkendskab at få noget ud af disse tilbud/kurser, udelukkende en nysgerrighed over for musikkens sansemæssige og kommunikerende egenskaber og borgernes personlige musiske udtryksmåder.

Anledninger

Når institutionen sætter fokus på kommunikation og samspil og man ønsker at synliggøre og støtte op om borgernes musiske ressourcer.
Når I ønsker at udbygge musik aktiviteten på stedet så borgernes medfødte musiske ressourcer sider får rammer og spillerum.
Kurserne i sig selv virker socialiserende både for personalegruppe og for personale og borgere imellem – på grund af den musiske aktivitet og guidningen undervejs der netop har fokus på de enkelte deltageres kompetencer og dermed på fællesskabets muligheder.

Medunderviser: Ofte er Thorbjørn Lervig medunderviser (Thorbjørn er konservatoriestuderende med trommer og percussion som hovedinstrumenter)

Kontakt mig og hør nærmere for at holde et kursus: