Kurser og foredrag

Musik som pædagogisk redskab, med fokus på borgernes personlige udtryksmåder.

 • Foredrag:

Oplæg med udgangspunkt i bogen ”Ingen lyd er forkert” samt 20 års praksis i at skabe særlige og nærværende øjeblikke og interaktive koncertfællesskaber med mennesker hvis primære sprog er lyde, rytmer og bevægelser.

 • 1-dagskursus:

Kurset består af 1 workshop-dag med Cathrine. Det vil være meningsfuldt at lægge et endagskursus som optakt til en interaktiv vokalapyk koncert. (se koncerter). Kurset afholdes på institutionen og tilrettelægges ud fra stedets behov.

 • Kursusforløb:

Kurset består af minimum 4 workshop-dage (3-5 timer pr gang) for personale samt en interaktiv Vokalapyk koncert (se under Koncerter) med Cathrine og Thorbjørn for borgere og personaler. Kurset afholdes på institutionen og tilrettelægges ud fra stedets behov.

Kursusindhold:

Cathrine belyser den teoretiske baggrund ud fra egne video-eksempler. Det handler om at få øje på de medfødte musiske udtryksmåder: lyd, rytme, bevægelse og samspil.

 • At aflæse og gribe borgernes mange forskellige musiske impulser og selv have noget at komme med.
  Vi vil derefter arbejde med dette gennem øvelser med perkussion-instrumenter og stemme.
  Få øje på personalets egne musiske kompetencer og sætte dem i spil.

 • Vi taler om hvorfor det kan være grænseoverskridende at sætte sine egne musiske sider i spil og hvad der skal til. Den enkelte prøver at sætte sig nogle mål på dette område. 

 • At være nærværende og gribe øjeblikket:

Gennem improvisationsøvelser med perkussion-instrumenter og stemme, arbejder vi med det nære samspil: 

 • De musiske elementer i enhver kommunikation

 • Aflæse den anden

 • Indtone og afstemme sig

 • Modtage hvad den anden udsender

 • Fange impulser og gøre noget med dem

 • Møde den anden

 • Spejle den anden

 • Komplimentere den anden

 • supplere den anden - hvordan gør jeg dette med krop og stemme og rytme?

 • Det fælles flow

 • Kontraster - Følelserne skal have plads

Hvordan omsætter vi dette så vi kan bruge det når vi laver musik med borgerne? Og hvordan gør vi det?

Med udgangspunkt i de musiske aktiviteter der allerede foregår på institutionen: integrerer vi den nye viden. sange/brug af stemme/ rammer for forskellige musiske aktiviteter /Percussion instrumenternes roller /Indspillet musik - at lytte sammen – borgernes musiksmag. 

I kursusforløbet ligger kursusdagene med 1-2 ugers mellemrum. i mellemtiden arbejdes der med at  integrere musiske samspil og sang og musik på alle mulige måder i hverdagen, med udgangspunkt i den kultur der allerede er på institutionen. Ud fra dette sættes nye initiativer i gang.

Der arbejdes med at få øje den enkelte borgers musiske udtryksmåder gennem et observations og registrerings skema og det at filme nogle særlige øjeblikke. 

Formål med dette kursus

At i kan bruge musikken i hverdagen som værktøj til at skabe fællesskab og opnå nære samspil og særlige øjeblikke. Dette opnås ud fra en forståelse af borgernes medfødte musiske kompetencer og udtryksmåder.

 • Hvad er musik oplevet fra borgernes perspektiv?

 • Hvordan kan vi ud fra denne viden få gang i mere musik på institutionen?

 • Hvordan kan vi sikre os at borgernes egne musiske udtryksmåder kommer i spil?

 • Hvad skal der til fra personale side?

 • Hvad skal der skal til for at opnå meningsfulde og særlige øjeblikke på borgernes præmisser uden ord?

 • Hvad skal der til for at personalet får deres egne musiske sider i spil sammen med borgerne og udvikler dem til et pædagogisk værktøj?

 • Hvordan kan vi på institutionen støtte hinanden i at kaste os ud i tingene ud fra erkendelsen af, at sammenhængen mellem stemme, rytme og bevægelse, er helt grundlæggende byggesten for det gode møde? 

Deltagerforudsætninger:

Det kræver ikke musikkendskab at få noget ud af dette kursus. Udelukkende en nysgerrighed overfor musikkens sanse- og følelsesmæssigt kommunikerende egenskaber og borgernes personlige udtryksmåder.

Kurserne i sig selv virker socialiserende både for personalegrupper og for personale og borgere imellem på grund af den musiske aktivitet og guiding undervejs, der netop har fokus på de enkelte deltageres muligheder og kompetencer og dermed på fællesskabets muligheder.

Kontakt mig og hør nærmere om kursus og foredrag: