Ingen lyd er forkert

Børn med medfødt døvblindhed lever med en syns- og hørenedsættelse og kan herudover have motoriske og/eller fysiske vanskeligheder. Børn med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog lever med bevægelsesvanskeligheder og andre sansemæssige funktionsnedsættelser. 
For børn fra begge grupper kan det være yderst problematisk at opfatte og bearbejde sanseindtryk. De kan ikke selvstændigt og uden hjælp opsøge og undersøge objekter og fænomener i deres omverden, og de kan ikke ved hjælp af talesproget gøre sig forståelige. 

Det ser imidlertid ud til at musisk, ordløs kommunikation rummer nogle grundlæggende kommunikative elementer, som kan åbne for nye måder at etablere fælles oplevelser og ligeværdige møder på, møder der også åbner for kommunikativ udveksling. 
Med denne erfaring i baghovedet igangsatte Videnscenter for Døvblindfødte og VIKOM (Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog) i fællesskab et projekt med det formål at finde frem til de musiske elementer, som tilsyneladende anvendes intuitivt af alle mennesker – også af dem, der er født med store sansemæssige, neurologiske og motoriske funktionsnedsættelser.

55c0396fca2e50038a3b91ec6d6f7b5e.jpg
Cathrine Lervig